ALPSARI KÖYÜ TARİHİ

ALPSARI KÖYÜ TARİHİ

Köyümüzün kesin kuruluş tarihi ve nereden geldikleri bilinmemektedir.
Sözlü tarihimize göre Çankırının türkleşmesi ile beraber köyümüzünde kurulduğu tahmin edilmektedir.
Resmi olarak kayıtlı ilk tarih 1521'li yıllara gitmektedir.
Tapu kayıt defterlerinde ve İstanbul Osmanlı arşivlerinden edinilen bilgilere göre 1520 lili yıllarda ALPSARI köyü mevcuttur.
KÖYÜMÜZÜN ADI KESİN OLARAK ALPSARIDIR
 
KÖYÜMÜZ OĞUZ TÜRKLERİNDEN OLUP ERSARİ BOYUNDANDIR.
Not: Ersarılar Oğuz türklerinin torunlarıdır. Oğuzların Salur boyuna aittirler.Kayı boyuna mensup olan Selçuklu Türklerinin de Ersarı olduklarına dair görüşler vardır. Konuştuklari türkmen lehçesi Türkmenistan resmi dili ile karşılaştırıldığında, gramatik bakımdam Türkiye Türkçesine daha yakındır.

Kaynak:
 https://tr.wikipedia.org/wiki/Ersar%C4%B1
 
Köyümüzün büyüklerinden sözlü olarak bugüne kadar  gelen bilgiler doğrultusunda köyümüzün kesin kuruluşu köyümüzün üzerinde türbesi bulunan Ersarı Mehmet Efendinin hoca Ahmet yesevinin talabelerinden olup horasan erenidir irşat görevini yapmak için geldiği ve köyün kurucusu ve sahibi olduğu 12.Asrın sonları ile 13.asırda yaşadığı söylenmektedir.
 
(Ersarı Mehmet efendi hakkında geniş yazıyı ERENLER bölümünden takip edebilirsiniz.)
 
 
Yine köyümüzde bulunan Selçuklu dönemi 13 asırda kullanılan motifler ve yapılardanda anlaşılıyor köyümüz 1150,1200 yıllarında kurulduğu tahmin ediliyor.
 
 
2005 YILINDA ÇEŞME TADİLATI SIRASINDA AŞŞAĞIDAKİ MOTİF BULUNMUŞTUR.
Bu motifin Selçuklular döneminde 12,13 Asırlarda kullanılan motiflerden olduğu tesbit edilmiştir. Çankırdaki bazı eski yapılardada aynı motiflerden bulunduğu ve TAŞMESCİT yapısındada benzer motifler kullanılmıştır.
 

 
Not:Köyümüz bölgesinde türkleşmeden öncede yerleşim yerleri olduğu bilinmektedir.Bu konuyla ilgili araştırmamız devam ediyor kısa zamanda bilgiler yazılacak.
Köyümüzün adının nereden geldiğini ve zaman içinde değiştiği yazısı KÖYÜMÜZÜN ADI bölümünden takip edebilirsiniz.
2005
Hazırlayan

Ahmet lafcı

Yorumlar - Yorum Yaz