SARI MEHMET EFENDİ

SARI MEHMET EFENDİ

ERSARI MEHMET EENDİ (ARSARI MEHMET EFENDİ
 

 

12.Asrın sonları ile 13.asırda yaşamıştır. Oğuz Türk’lerinden olup Ersarı boyundandır

Alparslan’ın 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun fethi üzerine Büyük Selçuklu Sultanı Sancar zamanında Anadolu’ya gelen Horasan erenlerindendir.

Köyümüzün büyüklerinden Sarı Mehmet Efendi diye işitirdik zamanla Arsarı’nın Apsarı’ya dönüştüğü tahmin edilmektedir.

Mehmet Efendi Anadolu’ya gelen Horasan erenlerinden olup,Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri tarafından görevlendirilen manevi serdarlardandır.

Kendisi köyümüzün manevi sahibi olup, irşad görevini ifa ederek aynı yerde vefat etmiş ve Erenlerin Evi diye bilinen yere defnedilmiştir.

Önceleri üzerinde ahşap bir türbe vardı,rivayete göre; türbeden alınan odunların getirildiği evlerde geceleyin yandığı köyümüzün büyükleri tarafından bizlere kadar intikal etmiştir.

Oradan odun alan kimseler ertesi gün aldıkları odunu götürüp yerine koyarlarmış.

Daha sonraları şimdiki türbe,köyümüzün hamiyyetperver ve hayırsever halkı tarafından yaptırılmıştır.

Bilhassa kıtlık senelerinde yağmur duasına buraya çıkılır,kurbanlar kesilir,dualar edilir,beraberce etli bulgur pilavları yenir,sohbetler edilir.
Yedi (7) gün içinde de mutlaka yağmur yağar,inanış böyledir ve böylede olmaktadır.


Arsarı (Ersarı) Türkleri yukarıda belirttiğimiz gibi Oğuz Türk’lerinden bir boydur. Hazar Denizi’nin güneyinde yaşarlar.

Türk boyları içerisinde yiğitlik,cömertlik ve mertlik bakımından ön sıradadırlar.Bu anane köyümüzün hayırseverliği ve davranışları ile de bağdaşmaktadır, ALLAH (C.C) bu yoldan ayırmasın. Gördüğümüz görgü ve töremizi ALLAH (C.C) daim kılsın , Amin.
ARAŞTIRMA VE YAZAN:CEMAL GÖKTOPRAK HOCAEFENDİDİR
HAZIRLAYAN

AHMET LAFCI

Yorumlar - Yorum Yaz